Register   |  Login

  veilig werken met chemicaliën

Welkom bij het RPS Stoffenregister

Het RPS-stoffenregister is een webapplicatie en bevat alle relevante informatie over gevaarlijke stoffen die een bedrijf in gebruik of opslag heeft. Het RPS-stoffenregister hanteert de EU-richtlijn 1998/24/EG, die gericht is op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk. Informatie is aanwezig conform "Dangerous Substances Directive" (DSD) en het  "Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals" (GHS).

Per gevaarlijke stof worden instructies opgesteld in de vorm van een VeiligheidInformatieBlad (VIB). De VIB is de zichtbare communicatievorm van het meer complexe veiligheidsinformatieblad MSDS (Material Safety Data Sheet) dat door de leverancier van de stof wordt verstrekt. In de VIB wordt van elke stof informatie gegeven over de stofnaam, toxicologie, verschijningsvorm risico’s, preventiemaatregelen, welke handelingen door een EHBO’er of BHV’er kunnen worden uitgevoerd, wijze van opslag en milieuaspecten.

Voor onze relaties richten wij deze beveiligde website in, die toegang verschaft tot alle informatie van de stoffen. Onze toxicologen adviseren onze relaties over welke stoffen moeten worden opgenomen en assisteren bij het vullen van het systeem. Vraagt u vrijblijvend informatie aan.